Cara Mudah Memahami Fiqh Haji

Posted on Leave a commentPosted in Bimbingan

Memahami fiqh haji dalam waktu kurang lebih 1 menit dalam 6 poin berikut: 1. Tanggal 8 Dzulhijjah: Melakukan ihram, pergi ke Mina sebelum zhuhur. Sholat zhuhur, ashar, maghrib, isya’ dan shubuh di Mina (dengan mangqoshor sholat 4 raka’at menjadi dua raka’at tanpa dijama’), mabit (bermalam) di Mina. [ini awal permulaan untuk haji tamattu’] 2. Tanggal […]

Tiga Sifat Haji

Posted on Leave a commentPosted in Istilah-istilah Haji

Dalam melakukan ibadah haji terdapat tiga cara, yaitu: TAMATTU’, QIRAN dan IFRAD. Haji tammatu’ ialah berihram untuk umrah pada bulan-bulan haji (Syawal, Dzul Qa’dah dan sepuluh hari pertama bulan Dzul Hijjah), dan diselesaikan umrahnya pada waktu-waktu itu. Kemudian berihram untuk haji dari Mekkah atau sekitarnya pada hari Tarwiyah (tgl 8 Dzul Hijjah) pada tahun umrahnya […]

Macam-macam Fidyah

Posted on Leave a commentPosted in Tanya Jawab

Pertanyaan Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin ditanya : Apakah makna fidyah dalam haji dan berapa macam bentuknya? Dan apa hukum melakukan pelanggaran berulang dalam satu bentuk kesalahan? Jawaban (oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin) Fidyah adalah sesuatu yang harus dilakukan karena melanggar ketentuan dalam haji atau umrah. Adapun bentuk fidyah ada bermacam-macam. Pertama, karena mencukur rambut (meskipun hanya […]